Bağış Otomasyonu

Bağış Otomasyonu

Bozuk ve Kağıt Para Kullanılabilen Bağış Otomasyonu Bağış yapan yerlerde; kağıt para ve bozuk para algılayabilen cihazların, istemci tarafında kontrol edilip, internet alt yapısı ile sunucu bilgisayarlara aktarılması, burada raporlanabilmesi ile ilgili yazılım projesi.

Projenin Başlatılma Gerekçesi ve Amacı

Bağış yapılan yerlerde, doğruluk ve tutarlılık gereği düşünülmeden, insan faktörüne bağımlı bağışların, bölge, kurum, miktar, tutar olarak hangi zamanlarda yapıldığının kontrol edilmesine, olası sorunların çözülmesine yönelik, para tanıma cihazlarını otomasyona bağlayıp, transfer miktarlarının kontrol edildiği otomasyon.

Müşteri Hizmetleri

Bayilik Ve Demo